Informacja dla rodziców!

30 Marzec, 2020

Drodzy Rodzice!

w związku realizacją przez Was treści edukacji wychowania przedszkolnego zachęcamy do monitorowania potrzeb Waszych dzieci. Zamieszczamy na stronie naszego przedszkola:

„Arkusz realizacji tygodniowej aktywności dziecka”

Imię i nazwisko dziecka………………………………….

w dniach……………………………………………………….

  1. Którą z aktywności dziecko wykonało samodzielnie i poprawnie?……………………………………………………….………….
  2. Podczas której aktywności dziecko wymagało wsparcia?………………………………………………………………………….;……
  3. Na czym polegało wsparcie?………………………………………………………………………………………………………………………..
  4. Którym z proponowanych zadań dziecko było najbardziej zainteresowane?……………………………………….…………….
  5. Która z umiejętności wymaga dalszych ćwiczeń?…………………………………….………………………………………….………….

Zachęcamy do współpracy z nauczycielami i specjalistami wypełniając go i odsyłając na nasz adresprzedszkole21siedlce@gmail.com