Kadra

Kadra

Bieżący nadzór nad pracą personelu sprawuje dyrektor – mgr Elżbieta Paczóska

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

 • 11 wykwalifikowanych nauczycielek  zatrudnionych na pełny etat  i 4 na niepełny. Cztery nauczycielki posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego, dwie stopień nauczyciela mianowanego, pięć stopień nauczyciela kontraktowego.
 •  Nauczyciele specjaliści:

  Logopeda: mgr Daria K.-H.

  Terapeuta Integracji Sensorycznej: mgr Agata K.-K.

  Psycholog: mgr Joanna S.

  Nauczyciel usprawniania ruchowego: mgr Aleksandra Z.

  Terapeuta pedagogiczny: mgr Iwona G., Agata Z.

 • oraz oddany dzieciom personel administracyjno – obsługowy: intendentka, główna księgowa, pomoce nauczyciela, kucharka oraz dwie pomoce kucharki, konserwator.

 

Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka.

W celu podnoszenia jakości pracy i poziomu edukacyjnego wszystkie zatrudnione nauczycielki, pedagodzy wspierający i specjaliści aktywnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Nauczycielki pracują w poszczególnych grupach w systemie zmianowym: 6:30–12:00 i 12:00–17:00.

 

GRUPA 3-latki  „Motylki”

Nauczyciele:

 1. mgr Dorota K. – nauczyciel wychowawca
 2. mgr Lena K – nauczyciel wychowawca
 3. Ewa W. – nauczyciel wychowawca
 4. Urszula B. – nauczyciel wychowawca
 5. mgr Anna F– nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego

 

GRUPA 4-latki integracyjna „RYBKI”

Nauczyciele:

 1. mgr Agata Z. – nauczyciel wychowawca
 2. mgr Lena K. – nauczyciel wychowawca
 3. mgr Iwona G. – nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego

 

GRUPA 5-latki integracyjna „BIEDRONECZKI”

Nauczyciele:

 1. mgr Magdalena M. – nauczyciel wychowawca
 2. mgr Ewa W.- nauczyciel wychowawca
 3. mgr Marta K. – nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego

 

GRUPA 5-latki „KRASNOLUDKI”

Nauczyciele:

 1. mgr Justyna S. – nauczyciel wychowawca
 2. mgr Helena K. – nauczyciel wychowawca

 

GRUPA 6-latki „ŻABKI”

Nauczyciele:

 1. mgr Ewelina K. – nauczyciel wychowawca
 2. mgr Urszula B. – nauczyciel wychowawca
 3. Elżbieta P. – nauczyciel wychowawca
 4. mgr Edyta Cz. – nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego

 

 

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 21
z oddziałami integracyjnymi
ul. Żwirowa 20, 08-110 Siedlce,
woj. mazowieckie

e-mail: mp21@mp21.siedlce.pl
Sekretariat: 25 794 34 22
Dyrektor: 25 794 34 21