Kadra

Kadra

Bieżący nadzór nad pracą personelu sprawuje dyrektor- mgr Elżbieta Paczóska

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

  • 11 wykwalifikowanych nauczycielek  zatrudnionych na pełny etat  i 4 na niepełny. Cztery nauczycielki posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego, dwie stopień nauczyciela mianowanego, pięć stopień nauczyciela kontraktowego.
  • Logopeda;
  • Specjalista Terapii Pedagogicznej;
  • Terapeutka SI
  • Rehabilitant
  • Psycholog
  • oraz oddany dzieciom personel administracyjno – obsługowy: intendentka, główna księgowa, pomoce nauczyciela, kucharka oraz dwie pomoce kucharki, konserwator.

 

Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka.

W celu podnoszenia jakości pracy i poziomu edukacyjnego wszystkie zatrudnione nauczycielki, pedagodzy wspierający i specjaliści aktywnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Nauczycielki pracują w poszczególnych grupach w systemie zmianowym: 6:30 – 12:00 i 12:00 – 17:00.

Miejskie Przedszkole Nr 21
z oddziałami integracyjnymi
ul. Żwirowa 20, 08-110 Siedlce,
woj. mazowieckie

e-mail: przedszkole21@wp.pl
Sekretariat: 25 794 34 22
Dyrektor: 25 794 34 21