UWAGA RODZICE!

3 Kwiecień, 2020

 

Uwaga Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane na rok szkolny 2020-2021

 

W związku z pandemią wirusa i w trosce o bezpieczeństwo wszystkich potwierdzanie woli odbywa się tylko droga elektroniczną.

W tym celu należy ze strony naborowej rodziców w zakładce – Pliki do pobrania wydrukować formularz „potwierdzenie woli”, należy  wypełnić odręcznie, podpisać i przesłać na adres przedszkola ( skan, zdjęcie): przedszkole21@wp.pl

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki

w terminie do 2020-04-10 godz. 15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani

W razie pytań proszę dzwonić 0257943421